Hybrid kraftproduktion

Frydenbø har varit en av marknadsledarna inom leverans av nödkraft till både land- och marinbaserad industri i ett antal år. Där vi tidigare har baserat våra lösningar på el från konventionella dieselgeneratorer, står vi nu inför framtiden med vår nya egenutvecklade hybridlösning för maximalt utnyttjande av effektkapacitet.

Frydenbø Hybrid-kraftproduktion använder den överskottskapacitet som finns kvar från de konventionella generatorerna för att samtidigt ladda batterierna - parallellt med att leverera nödvändig el till resten av anläggningen. När batterierna är fulladdade stannar generatorn och systemet drivs med ström från batterierna. Cykeln upprepas automatiskt vid behov.

Frydenbø hybridkraftproduktion säkerställer optimalt energianvändning och ger stora besparingar i bränslekostnader. Minskat antal driftstimmar och maximalt utnyttjande av motorns effektivitet ger också besparingar i förhållande till förlängd livslängd - samt minskade kostnader för service och underhåll på den konventionella dieselmotorn.

Inom våra standardiserade, modulbaserade systemleveranser anpassar vi storleken på batteribank och strömkälla baserat på den enskilda kundens behov. Detta gör lösningen väldigt flexibel och öppnar också möjligheter för att utvidga den vid ett senare tillfälle om behovet ändras.

Genom produkten Frydenbø hybrid kraftproduktion kan vi erbjuda;

 • En totalleverantör av både dieselmotorer, växlar och system
 • Skräddarsydda lösningar för varje enskild kund
 • Modulsystem, lätt att både placera och transportera.
 • Flexibel och kan utökas vid ändring
 • Möjligheter för anslutning av landström
 • Betydande minskning av buller
 • Utrustning från ansedda underleverantörer
 • DNV-godkännande på batteripaket
 • Över hundra års erfarenhet från både den landbaserade och den maritima sektorn
 • Ekonomisk vinst relaterad till bränsle, service och underhåll
 • Stora besparingar för miljön 

Intresset för våra hybridlösningar har ökat kraftigt de senaste åren, och vår lösning för hybridkraftproduktion har tagits emot väl av vattenbruksindustrin i förhållande till arbets- och foderflottor. En allmän miljöhänsyn i kombination med ständigt nya utsläppskrav från offentliga myndigheter är båda argumenten för en hybridlösning.

Den långsiktiga ekonomiska vinsten från sådana anläggningar är också stor när det gäller sparade service, underhåll och bränslekostnader!