Hybrid framdrift

Tillsammans med våra strategiska partners har Frydenbø utvecklat ett komplett integrerat system för hybridframdrivning för mindre fartyg anpassade till kraven på den kommersiella marknaden i Norge.

Frydenbø-hybridsystemet är i grunden baserat på samma standard drivningspaket som Frydenbø har levererat under ett antal år med tillhörande krav på säkerhet och tillförlitlighet.

Hybridsystemet är utvecklat kring vår nya HVP 83H-växel - och har samma konstruktionsdimensioner som våra befintliga HVP 83E-växlar. De yttre dimensionerna är således identiska, och huvudskillnaden mellan växlarna är i den integrerade elmotorn. Detta gör att du kan bygga om befintliga konventionella fartyg - utan att behöva byta eller flytta befintliga dieselmotorer eller axelsystem!

Elmotorn i vår nya växel är speciellt vald på grund av hög driftsäkerhet och effektivitet. Samtidigt har det också varit en prioritet för oss att elmotorn är på samma axel som dieselmotorn (inline), så att du som användare upplever övergången från diesel till elektrisk drift så smidig som möjligt. En konsekvens av den integrerade elmotorn är också att den har blivit ett mycket kompakt system. Detta ger i sin tur båtbyggare och konstruktörer ökade möjligheter när det gäller konfiguration och fartygsstabilitet.

Alla systemkomponenter väljs för maximal flexibilitet. Om du till exempel vill ha mer batterikapacitet kan detta installeras med minimal anpassning till befintlig utrustning.

Vår kritikerrosade lösning för vridpropeller (HVP) erbjuder redan goda möjligheter när det gäller manövrerbarhet och minskad bränsleförbrukning. Vi ser dock att drift av anläggningar för optimalt bränsleutnyttjande är krävande. I vårt nya hybridsystem har vi därför utvecklat en automatiserad funktion som säkerställer optimal reglering av gas och propellervinkel automatiskt. Detta löses på ett sätt så att du kan manövrera fartyget sömlöst när som helst med en manöverspak per drivlina.

Intresset för våra hybridlösningar har ökat kraftigt de senaste åren. En allmän miljöhänsyn i kombination med ständigt nya utsläppskrav från offentliga myndigheter är båda argumenten för en hybridlösning.

Den långsiktiga ekonomiska vinsten från sådana anläggningar är också stor när det gäller sparade bränslekostnader!