Hms og kultur

Hms og kultur

Våre kjerneverdier er entusiastisk, ærlige og ansvarlig. Frydenbø Industri aksepterer ingen skader verken på mennesker, miljø eller materiell. Vår målsetning er å være ledende innen HMS – og kvalitet.

Styringssystem

Frydenbø Industri har over tid utviklet og implementert et integrert styringssystem og en egen kvalitetshåndbok. Systemet er sertifisert ihht. ISO 9001, og innrettet for kontinuerlig å forbedre komplekse arbeidsprosesser og samspillet mellom dem. Dette brukes som et kontinuerlig styringsverktøy i forhold til det ansvaret vi som bedrift har overfor våre ansatte, kunder, myndigheter, eiere og miljøet.

Kvalitet

Frydenbø Industri AS (FIN) skal gjennom våre verdier entusiastisk, ærlig og ansvarlig levere produkter og tjenester i verdensklasse. Våre tjenester består av produktsalg, vedlikehold og reparasjon innen maritim næring og til industri/landbaserte virksomheter. Vi skal levere servicetjenester og produkter innenfor maritim sektor, men også benytte samme produkter og kompetanse til å betjene landbasert industri.

Akkreditering:
  • Bedriften er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015, og har et system for å etterleve kravene til NS-EN ISO 14001
  • Alle regionene i FIN er akkreditert i hht. kravene til SKF som ‘Certified provider’ av verksteds- og tilstandskontroll tjenester
  • Bedriften er registrert som leverandør i EPIM JQS

Helse, miljø og sikkerhet

Frydenbø Industri har som mål å drive en proaktiv og fremtidsrettet styring av HMS-arbeidet i virksomheten og er opptatt av at våre produkter og tjenester skal leveres med minimale konsekvenser for miljø og høy grad av sikkerhet for våre ansatte i tilvirkningsprosessen. 
En slik målsetting krever imidlertid hard jobbing over tid fra både ledelse og ansatte. Selskapet gjennomfører regelmessige HMS undersøkelser blant de ansatte, og hver enkelt ansatt er også involvert i utforming av innhold i våre årlige HMS rapporter i forhold til at alle kan rapportere inn hendelser, avvik, og forbedringstiltak elektronisk til vår sentrale database. Resultatene av dette monitorers kontinuerlig.