Hms og kultur

Hms og kultur

Våre kjerneverdier er entusiastisk, ærlige og ansvarlig. Frydenbø Industri aksepterer ingen skader verken på mennesker, miljø eller materiell. Vår målsetning er å være ledende innen HMS – og kvalitet.

Styringssystem

Frydenbø Industri har over tid utviklet og implementert et integrert styringssystem og en egen kvalitetshåndbok. Systemet er sertifisert av Nemko og IQ Net ihht. ISO 9001, og innrettet for kontinuerlig å forbedre komplekse arbeidsprosesser og samspillet mellom dem. Dette brukes som et kontinuerlig styringsverktøy i forhold til det ansvaret vi som bedrift har overfor våre ansatte, kunder, myndigheter, eiere og miljøet.

Kvalitet

Frydenbøs visjon er å skape verdier gjennom «service i verdensklassen». Med en slik ambisiøs målsetning må vi til enhver tid ha kunden i fokus og levere produkter og tjenester til riktig tid, kvalitet og med rett kompetanse. Som en konsekvens av dette blir en undermålsetning hele tiden å kunne tilfredsstille kundens krav og bidra til lønnsomhet gjennom effektiv og kostnadsbevisst utførelse av vårt arbeid og anvendelse av nye metoder og teknologier. Vår skredder sying av komplette fremdriftssystemer til fartøyer er et eksempel på hvordan dette gjøres i praksis. Derfor har vi også etablert tydelige mål for kvalitet som vi styrer etter.

Utover vårt eget kvalitetsstyringsverktøy er vi også ansvarlig for kvalitetssikring av våre produkter som ikke er hundre prosent tilvirket ved våre lokasjoner. Frydenbø Industri er stolte over å kunne tilby DNV GL sertifiseringer av alle våre livbåtmotorer i henhold til IMO/SOLAS. Vi tilbyr også SOLAS/MARPOL sertifikater på de fleste av våre motorer. Selskapet er også registrert i flere prekvalifiseringsdatabaser for leverandører, som bl.a Achilles og JQS.
I tillegg til de løpende revisjonene som foretas av våre revisjonsbyråer og sertifiseringsselskap, driver vi også kontinuerlig internrevisjon av egne systemer, prosesser og produkter.

Helse, miljø og sikkerhet

Frydenbø Industri har som mål å drive en proaktiv og fremtidsrettet styring av HMS-arbeidet i virksomheten og er opptatt av at våre produkter og tjenester skal leveres med minimale konsekvenser for miljø og høy grad av sikkerhet for våre ansatte i tilvirkningsprosessen. 
En slik målsetting krever imidlertid hard jobbing over tid fra både ledelse og ansatte. Selskapet gjennomfører regelmessige HMS undersøkelser blant de ansatte, og hver enkelt ansatt er også involvert i utforming av innhold i våre årlige HMS rapporter i forhold til at alle kan rapportere inn hendelser, avvik, og forbedringstiltak elektronisk til vår sentrale database. Resultatene av dette monitorers kontinuerlig.