Historie

AS Frydenbø Slip og Mek. Verksted ble stiftet 17. okt. 1916 med Karl Gjøvaag som leder. Virksomheten ble igangsatt januar 1917, og to slipper ble bygget i Damsgårdsveien på Laksevåg.

1916 - 1936 Optimisme og entusiasme

Nedgangstider og depresjon etter første verdenskrig førte til mange konkurser, og Frydenbø kom også i store vansker. Selskapet måtte iverksette flere oppsigelser, men klarte allerede i 1922 å øke sysselsettingen på tross av nedgangstider. Samme år startet Frydenbø produksjon av bakselokk (tanklokk til skip), wireruller, feieapparater for dampmaskiner, ankerspill og redningsflåter.

Nesten parallelt med etableringen av Frydenbø Slip og Mek. Verksted, startet brødrene Alf og Håkon Søyland i 1925 det som i første omgang fikk navnet Damsgaard Motorfabrikk, men senere skulle bli mer kjent som «Sabb’en». Produksjonen konsentrerte seg om mindre motorer, og målgruppen var småfiskere. I 1929 Ble William Knutsen AS etablert i Oslo - selskapet som vi idag kjenner som Frydenbø Industri - Oslo.

1936 - 1956 Fremgang og nye utfordringer

Nedgangstidene snur og Frydenbø utvikler tannstangsstyremaskinen - en nyvinning for kystflåten i hele Skandinavia. Selskapet har gode driftsår inntil andre verdenskrig bryter ut. Deretter blir det lite tilgang på arbeid. I 1942 opplever Frydenbø brann i hovedbygningen. Trebygningen må kondemneres og nybygget blir oppført i mur.

Fra en beskjeden sjøbod i Damsgaardsveien et steinkast unna Frydenbø Slip og Mek.Verksted AS ble det de første 14 årene produsert nærmere 2.700 motorer Sabb-motorer. I 1939 flyttet Sabb fabrikken inn i større, mer moderne lokaler i Damsgaardsveien 113 nærmest vegg i vegg med Frydenbø,  og etter krigen satte oppbyggingsarbeidet og den rådende optimismen fart i Sabb-fabrikken. Ordrebøkene var fulle og lange ventelister preget produksjonen. 

"Frydenbø" generatoren, en karbidgenerator for drift av person- og varebiler, ble utviklet og patentert. Generatoren ble solgt av Ford i Strømmen som hadde underagenter i hele landet. Storproduksjonen krevde utbygging, og Frydenbø opplevde rekordomsetning i 1947. Bedriften hadde da 115 ansatte. Sjøfartsdirektoratet vedtok i 1951 at alle fartøyer over 200 brt skulle ha redningsflåter og Frydenbø satte i gang storproduksjon av "Frydenbøflåtene". 

I 1952 utviklet Frydenbø den første tovingete hydrauliske styremaskin, og to år etter startet vi eksport av disse til Europa, samt at avtale om lisensproduksjon i USA ble inngått.

1956 - 1976 Nye markeder erobres

I 1956 ble Frydenbøs første kvinne ansatt, og Hans Erik Gjøvaag ble ansatt som driftsleder på reparasjonsavdelingen i 1960.

Styremaskiner ble produsert på lisens i Japan og Spania og siden i flere verdensdeler. Frydenbø opplevde imidlertid synkende aktivitet og stor konkurranse. I juni 1962 ble beslutningen tatt om å legge ned slipp- og reparasjonsavdelingen. En av slippene ble solgt til Kleven Verft - som ble deres start innen skipsbygging. Selskapet endret nå navn til Frydenbø Mekaniske Verksted AS.

I nabobedriften Sabb Motor måtte man i løpet av femti- og sekstitallet utvide flere ganger. I 1975 var lokalene kommet opp i 6.000 kvadratmeter. Arbeidsstokken var meget stabil, noe som i stor grad skyldtes en ledelse som la stor vekt på at de ansatte skulle ha det bra. Sabb tilbød kortere arbeidstid og høyere lønn enn andre fabrikker, og var kjent for et svært godt arbeidsmiljø. Vi kan også med stolthet si at bedriften fortsatt har flere medarbeidere som har vært der i en mannsalder.

1976 - 1986 Mørke skyer dukker opp

Etter en rekke år med stadig økende produksjon og ordrereserve var verdenshandelen kommet inn i en resesjon og kontraheringen gikk av den grunn sterkt ned. Som en konsekvens av dette og for å utvide vårt forretningsområde startet Frydenbø med agentur på landbaserte produkter; traktorgravere, anleggsmaskiner og terrengbiler.

På grunn av tøffe tider med lav ordrereserve av styremaskiner ble det i bedriften innført 4 dagers uke for en periode. De nye avbetalingsreglene for kapitalvarer som ble innført i 1979 førte til at Frydenbø startet avvikling av anleggsavdelingen. I 1981 ble det besluttet å endre selskapsnavnet til Frydenbø AS.Ordresituasjonen for styremaskinsalget ble i 1982 sterkt forverret og Frydenbø så seg nødt til å nedbemanne og permittere. 

Situasjonen bedret seg i 1984 og nye betydningsfulle markeder kom på plass; Italia, Syd-Korea, Tyskland og Romania.

I 1985 var det fremdeles et labert kontraheringsmarked. Eiendommen på Damsgård ble solgt til G.C. Rieber. Frydenbø Invest AS ble opprettet i 1986, og vi startet samarbeid med Mjølner Industrier AS og Mjellem & Karlsen AS. Samme år kjøper vi Mjølner Industrier og legger produksjon av styremaskiner inn i dette selskapet. Dette er siste året Frydenbø AS fremstår som en produksjonsbedrift på noen år.

1986 - 1996 Nye investeringer - utfordringer

William Knudsen AS, salgs- og serviceleverandør av dieselmotorer, propellanlegg, generatorsett og turboladere, ble i 1986 kjøpt opp, og dette selskapet skiftet 20 år senere navn til Frydenbø Power AS.

I 1993 tok 3. generasjon over aksjene, og Knut Herman Gjøvaag ble daglig leder i Frydenbø Holding AS året etter. Selskapet satset videre på bil, eiendom og industri & shipping.

I 1991 erverver Ulstein 67 % av aksjene i Frydenbø-Mjølner AS, og et nytt navneskifte besluttes; Ulstein-Frydenbø AS. Ulstein kjøper i 1996 de resterende 33 % av aksjene og styremaskinsfabrikken går dermed over på andre hender. Eierselskapet er solgt flere ganger, og er i dag en del av Rolls Royce Marine.

1996 - 2006 Ekspansjon

Ship Audit AS (nå en del av Frydenbø Industri) kjøper Western Shiprepair Yard i Litauen. Dette er en del av privatiseringsprosessen i Litauen. I 1999 forsøker vi å få butikk av skipsverftvirksomheten i Litauen, men uten stort hell, og Western Shiprepair Yard selges året etter.

I 2001 og kjøper Frydenbø Damsgårdssenteret AS (nå Frydenbø Marina AS) fra GC Rieber Eiendom AS. Frydenbø er nå tilbake til området hvor de startet sin virksomhet i 1916. På eiendomsside kjøper man opp igjen Damsgårdsveien 135-139 (gamle Mowinckels Margarinfabrikk) og Damsgård blir et stort satsningsområde og et betydelig utviklingsprosjekt. Samme år kjøper vi også Damsgårdsveien 143. Frydenbø Bilsenter overtar Jaguar-agenturet og Frydenbø Båtsenter ser dagens lys. Frydenbø Marine Equipment AS blir etablert i 2005, som en utstyrsleverandør til marine industrien.

Våren 2006 selges deler av Frydenbø Eiendom AS, og samles i et nytt selskap - sammen med Kristianborg Eiendom AS - i Frydenborg Eiendom AS, med 50% eierandel. I oktober 2006 går gruppen fra å være ett konsern til å bli tre konsern; Frydenbø AS (konsument - bil og båt), Frydenbø Eiendom AS og Frydenbø Industri AS. Frydenbø Industri kjøper samme høst Sabb Eiendom AS og Sabb Motor AS. Selskapet gis navnet Frydenbø Sabb Motor AS. Produksjonen fortsetter i de samme lokalene som tidligere.

2007 - 2012 Flere oppkjøp

Våren 2007 kjøper Frydenbø Industri AS 15,4% i SCHOTTEL-Group, en av verdens ledende propellprodusenter. Selskapet er i kraftig vekst og omsatte i 2008 for ca Euro 260 mill. For å kunne møte denne veksten, utvides fabrikkene både i Kina og i Tyskland (Spay og Wismar). Kjøpet er et viktig bidrag for videreutvikling av industrikonsernet til Frydenbø.

I desember 2007 kjøper Frydenbø Industri bedriften Brødrene Larsen AS - elektromekanisk verksted. Frydenbø Industri styrker med dette kjøpet sin faglige og kapasitetsmessige kunnskap innen det elektrotekniske fagfeltet, noe som blir stadig mer viktig i forbindelse med Frydenbø Industris utstyrleveranser og styringssystemer fra flere av konsernets bedrifter.

1. september 2008 flytter flere av Frydenbøselskapene inn i nybygget på Damsgård - Frydenbø Marina. Dermed er Frydenbø tilbake med hovedkontor på Damsgård hvor det hele startet i 1916. I 2008 endrer også Brødrene Larsen AS navn til Frydenbø Electric AS.

Frydenbø gruppen omsatte i 2009 for kr. 1,1 mrd, fordelt på litt over 300 ansatte. Frydenbø Industri kjøper i mars 2010 seg inn i det nye driftselskapet North Sea Drilling Group for å stå sterkere innen service og offshore. North Sea Drilling Group (NSDG) er driftselskap for "drillingdelen" av rigger i Nordsjøen, og har som mål å ta borekompetansen fra norsk offshorevirksomhet ut til nye markeder; landboring etter ny energi og landboring etter skifergass.

Frydenbø Industri fortsetter å vokse.  Den 30. juni 2010 tar selskapet over driften av virksomhetene Delta Marine AS og Christen Dale & Co AS. Samtidig skifter K.H. Gjøvaag Holding navn til Frydenbø Group AS. Navneskiftet gjennomføres for at hele gruppen skal fremstå med en felles enhetlig profil samt tydeliggjøre vår eierstruktur og internasjonale virksomhet.

Som et ledd i Frydenbø Industris satsning mot offshore markedet, legges det planer for et nytt anlegg på Hanøytangen, og et samarbeid med Bergen Group. Frydenbø Eiendom AS kjøper i juni en 26 måls tomt ved innkjøringen til industriområdet på Hanøytangen på Askøy utenfor Bergen, og her planlegges det at Frydenbø Industri AS flytter deler av sin virksomhet.

I januar 2011 kjøper Frydenbø Industri halvparten av aksjene i Øksfjord Slipp & Mek AS i Finnmark, og får derved et solid fotfeste i det nordnorske markedet. Øksfjord Slipp & Mek AS er en godt innarbeidet mekanisk virksomhet, lokalisert i industriområdet Vassdalen i Øksfjord. Selskapet gis navne Frydenbø Øksfjord Slipp & Mek AS.

Frydenbø Industri AS etablerer seg også på Møre og sikter inn mot offshorenæringen i tillegg til maritim industri ved kjøp av 100 % av aksjene i Elek AS i Fosnavåg.  Konsernet overtar all virksomhet i selskapet med virkning fra 20. mai 2011.  Den 15. mars 2012 kjøper Frydenbø Industri også 100 % av aksjene i SKAMEK Service AS lokalisert sentralt i Ålesund med stor dypvannskai, og overtar også her all virksomhet.

2014 – Fusjon

I 20014 hadde Frydenbø Industri eierskap i en rekke selskaper, med ulike navn. Mange av selskapene konkurrerte i de samme markedene, omkring de samme kundene. Det ble derfor besluttet at man ønsket en fusjon av de ulike selskapene inn i samme selskap.

Fra 1 januar 2015 innfusjoneres alle selskaper eid av Frydenbø Industri inn i morselskapet, for en mer helhetlig satsning, og for i enda større grad å kunne dra synergier ut av de ulike selskapene, som etter hvert opererer i de samme markedene.

Fra 1 juni 2015 flytter Frydenbø Industri Bergen inn i det nye 3000m2 store bygget på Hanøytangen, som i fremtiden blir hovedsete for all virksomhet i Frydenbø Industri.