SABB Dyno løser et motsetningsforhold

Frydenbø Industri har i over 30 år levert spesialbyggede Sabb motorer for installasjon i livbåter. Daglig mottar bedriften på Hanøytangen henvendelser om deler og serviceforespørsler fra alle verdens syv hav. 

SABB Dyno løser et motsetningsforhold

Alle motorer er bygget for å brukes, og nettopp her ligger motsetningsforholdet til en livbåtmotor. «Normalt liker vi å oppfordre våre kunder til å bruke motoren mest mulig, og vi er veldig glade for å kunne fortelle både nye og gamle kunder gode historier om leverte motorer helt tilbake fra femtitallet, som fortsatt tikker og går om bord i båter langs kysten», forteller en entusiastisk salgsleder Martin Viksund. 

Livbåtmotorer er spesialbygde og SOLAS sertifiserte motorer, konstruert for å tåle vesentlig mer enn en vanlig båtmotor. Herav kan nevnes at motor skal kunne starte uten hjelp i temperaturer ned til minus 15 grader. Livbåtmotorer skal også tåle at livbåten kantrer – eller får vanninntrengning og fortsatt gi fremdrift selv om vannet skulle nå opp til motorens veivaksel.  

«Til hovedforskjell fra en vanlig motor er det et inderlig ønske for oss ved levering av en ny livbåtmotor, at denne aldri skal behøve å bli brukt i en skarp situasjon» forteller Viksund

Dette representerer imidlertid et motsetningsforhold all den tid en motor normalt faktisk trenger å brukes regelmessig for å opprettholde og dokumentere god tilstand. For livbåtmotorer så tilbringer heldigvis disse store deler av livet hengende ubrukt i davit, utover at de vedlikehold startes med jevne mellomrom. 

Utfordringene knyttet til nettopp dette motsetningsforholdet er noe ingeniørene i Frydenbø Industri har brukt mye tid på å løse - og det var med stor stolthet at man i 2019 kunne konstatere at den nye oppfinnelsen SABB Dyno løste dette på en tilfredsstillende måte

Sabb Dyno motorbrems er en unik og patentert oppfinnelse som gjør oss i stand til å kjøre motorene som om de skulle vært på vannet, mens de i realiteten henger tørt langt over havet i en livbåt davit. Vi oppnår da at motoren automatisk får høyere arbeidstemperaturer i og med at Sabb Dyno påfører disse last – og sikrer på denne måten at motoren «brukes», forteller en entusiastisk Martin Viksund.  

Frydenbø Industris fremste argument for salg av Sabb livbåtmotorer har i over tretti år vært tillit og trygghet. Med Sabb Dyno motorbremsesystem viser bedriften at man er sitt ansvar bevisst, og i forkant i forhold til innovative løsninger som skal tilby ekstra trygghet til de tusenvis av sjøfolk som hver dag ferdes på de syv hav! 

Her kan du finne ytterligere informasjon om Frydenbøs SABB Dyno motorbrems.