Reparasjon og vedlikehold i marin industri er økonomisk og bærekraftig

Reparasjon og vedlikehold i marin industri er økonomisk og bærekraftig

I motsetning til dagens bruk- og kast-samfunn er det vesentlig at vi beholder verdien i materialer så lenge som mulig for å oppnå en bærekraftig utvikling. Stadig flere av våre kunder ser verdien av reparasjon og vedlikehold som en del av å nå egne bærekraftsmål.

Lang levetid = bærekraft

Lengre produktlevetid kan bidra til at vi reduserer hastigheten der produkter blir kjøpt og kastet, og dette vil føre til mindre materialutvinning, energibruk og miljøutslipp i alle faser av et produktets levetid. Til tross for dette har produktets levetid i liten grad vært del av miljødiskursen og den offentlige debatten, men har de siste årene begynt å komme høyere opp på agendaen til kundene våre.

DOF er en aktør som tar ansvar og ser behov og nytten av å tenke bærekraft. Når en av deres store frekvenstyrte PTI motorer tok kvelden, bestemte de seg for å omvikle fremfor å erstatte.

Omvikling av motorer er et håndverk som Frydenbø Industri har lang erfaring med og som vi ser blir stadig mer aktuelt for våre kunder.

Fordelene med å vikle om en motor, utover å forlenge levetiden, er mange. Vi ser at man både klarer å levere produktet raskere, til bedre kvalitet og til en rimeligere pris enn om man skulle erstattet motoren. Etter omvikling vil funksjonen til motoren være som ved nykjøp eller bedre. Omvikling er dermed mer kostnadseffektivt og miljøvennlig, da statorhus, rotor og øvrige komponenter beholdes.

«I en svært konkurranseutsatt bransje er det viktig for oss å ha aktører som kan levere tjenester som sparer oss for tid og penger. At man i tillegg forlenger levetiden, er ett stort pluss»
Herulf Andersen, Vessel Superintenent, DOF Managment

Leveringstid

I de fleste tilfeller er det ofte lang leveringstid på spesialutstyr tilpasset hvert enkelt fartøy. De betyr at man gjerne står med en båt ute av eller med redusert drift i lang tid. Ved å reparer eksisterende motor, reduserer man tiden uten drift og dermed også «nedetiden» på fartøyet. 

Kvalitet

Fabrikkproduserte motorer har ofte «spart» på kvaliteten på råvarene. Nå vi vikler om motorer, bruker vi kun de beste råvarer. Som en konsekvens, får man i et produkt med høyere kvalitet enn originalen. 

Pris

Som vi alle vet er tid penger. Reparasjon er som oftest alltid billigere enn å kjøpe nytt. Når man tar hensyn til leveringstid, kommer man svært gunstig ut økonomisk ved å reparere fremfor å kjøpe nytt.

Kort om prosessen

Etter at Frydenbø Industri har gjennomført mottakskontroll så demonteres motoren. Man tar ut rotor, blikkpakke av statorhus.

Når delene er tatt ut så brenner man av lakken fra viklingen. Man innhenter data på selve viklingen for å avdekke hva av råmateriale man må legge i bestilling. Videre så rengjør man alle komponentene, lager nye spoler og isolerer. Man lakkerer så blikkpakken ( VPI ), legger ned sporpapp og nye spoler. Når det er gjort, sveiser man sammen spolene og nye uttakskabler og man er da klar for å montere sammen alle delene. Etter at alt er montert, testkjøres motoren med klasseselskap, før den til sist får et siste touch med lakkering før den sendes kunde.

Totalt tok denne prosess 10 uker   - hvorav 2 uker er leveringstid på råmateriale , 1 uke på å produsere spoler. 

«Vi er svært fornøyde med jobben som Frydenbø Industri har utført for DOF»
Herulf Andersen, Vessel Superintenent, DOF Managment

 Frydenbø Industri har eget verksted for produksjon av utstyr til maritim industri. Vi skreddersyr automasjonsløsninger og kontrollsystem til enkle og avanserte prosesser innenfor marine og maritim industri. Stort lager og god logistikk gjør at vi raskt kan levere nødvendig materiell til kunder over hele verden.

 

Kontakt oss