Pressemelding 21.12.2020:  Frydenbø Industri inngår rammeavtale med Equinor

Pressemelding 21.12.2020: Frydenbø Industri inngår rammeavtale med Equinor

Frydenbø Industri har i fem tiår vært en sentral aktør på spesialkonstruerte livbåtmotorer med tilhørende utstyr. Bedriften på Hanøytangen utenfor Bergen sender ukentlig Sabb livbåtmotorer og servicemekanikere til kunder på alle verdens kontinenter. Nylig lanserte bedriften et patentert Dyno motorbremssystem. Sabb Dyno bremsesystem, kombinert med en omfattende portefølje av livbåtmotorer og servicetjenester danner grunnlaget i rammeavtalen med Equinor til en verdi av ca. 50 millioner.

Rammeavtalen:

- Kunde: Equinor
- Systemleverandør: Frydenbø Industri
- Type produkter: Livbåtmotorer, Sabb Dyno motorbremsesystem, Servicetjenester.
- Varighet: Juni 2020-2024 (2026)
- Samlet verdi ca. 50 Millioner NOK

Sabb livbåtmotor med motorbremssystem

Equinor har over 170 operative livbåter bare på norsk sokkel, og er den største olje og gass operatøren i Norge. Siden 2016 har Equinor i samarbeid med Frydenbø Industri gjennomført inspeksjon av livbåter på offshore-installasjoner, gjennom en omfattende tilstandskartlegging.

Ved å installere nye og overhalte livbåtmotorer kombinert med Sabb Dyno bremsesystem sikrer man god tilstand og bedre ytelse for motorene. Motorbremsesystemet gir også mulighet for å diagnostisere motorer under normal vedlikeholdskjøring. Herunder også en ekstra forsikring i forhold til at livbåtmotorene har både ønsket ytelse og tilstand.

-Dette er Frydenbøs første større serieleveranse av vårt egenutviklede og patenterte Sabb Dyno bremse-system, og den definitive kommersialiseringen av produktet. Dette er et system vi har brukt mye tid og ressurser på å teste og utvikle, samt teknologi-kvalifisere i tett samarbeid med Equinor. Vi ser også et stort marked for Sabb Dyno internasjonalt. Rammeavtalen med Equinor gir oss forutsigbarhet i en utfordrende tid både med tanke på nysalg og service, forteller administrerende direktør i Frydenbø Industri, Per Jarle Røyrvik.

Gjennom erfaringer med Sabb Dyno motorbremssystem og satsning på egenutviklede miljøvennlige hybride løsninger for både konvensjonelle og livbåt fartøyer, er bedriften god posisjonert for en fremtid inn mot det grønne skiftet – og moderne vedlikeholdssystemer.

- Vi tror at det grønne skiftet vil skyte ytterligere fart i årene som kommer, og er trygge på at økt fokus på miljøvennlige leveranser i kombinasjon med moderne vedlikeholdssystemer, som for eksempel Sabb Dyno, vil gi lønnsomhet over tid. Vi er både ydmyke og stolte over og få lov til å bidra med vårt personell, tanker og innovative produkter i praksis, legger Røyrvik til.

Photocredit;

Artikkelbilde, Jan Arne Wold, Equinor
Headingbilde; Ole Jørgen Bratland, Equinor

Frydenbø Group er et familieeid konsern med fem forretningsenheter; INDUSTRI, BIL, EIENDOM, MARINE og NXT. Sysselsetter totalt 550 medarbeidere og omsatte i 2019 for kr 3 mrd. Strategiske fokusområder: kundereise, team, lønnsomhet og bærekraft. Visjon: «Vi skal skape verdier gjennom kvalitet og service i verdensklasse».

Frydenbø Industri AS er der eventyret startet for 104 år siden. Industrikonsernet er blant Norges fremste leverandører av produkter og tjenester til marin/landbasert industri. Hovedkontoret ligger på Hanøytangen utenfor Bergen, omsatte 400 mill i 2019 og har 162 faste medarbeidere. Selskapet eier også 15,24% av Schottel Industries GmbH.

Konsernet har levert over 83.000 diesel motorer i det norske maritime markedet. Siden 1993 har Frydenbø Industri samarbeidet med FPT om leveranse av komplette fremdriftssystemer til mindre fartøy. Større fremdriftsløsninger leveres gjennom samarbeid med motorleverandørene ABC og Baudouin. Viktige inntektsstrømmer er service og leveranse av deler til det profesjonelle maritime markedet, som betjenes ut fra lokasjonene i Oslo, Bergen, Ålesund, Øksfjord og Havøysund. I 2019 etablerte Frydenbø Industri eget servicekontor i Sverige.