Ny daglig leder i Frydenbø Industri i nord

Arne Kristian Vestre er ansatt som daglig leder for Frydenbø Industri Havøysund og Frydenbø Industri i Øksfjord.

Frydenbø Industri leverer skipsservice og fremdriftsmaskineri til den maritime næringen i Norge fra fem regioner langs norskekysten. Selskapet kjøpte Havøysund Patentslipp for snart to år siden.

- Etter oppkjøpet har vi arbeidet med å samkjøre arbeidsprosesser med driften i våre fire andre lokasjoner langs kysten. Vi opplever økende etterspørsel etter Frydenbø Industris produkter og tjenester, og har derfor økt kapasiteten ved ansettelse av flere operative ressurser. Vi tror på fortsatt vekst spesielt i Finnmark. For å styrke operasjonene har vi ansatt Arne K. Vestre som daglig leder for våre enheter i Øksfjord og Havøysund. Han vil tiltre med umiddelbar virkning, sier adm.dir. i Frydenbø Industri, Terje Vedeler.

Vestre har solid maritim bakgrunn innenfor drift ombord på ulike typer kommersielle skip. Han kommer fra stillingen som salgsleder for vår virksomhet i Nord, og har tidligere vært sentral i oppbyggingen av virksomheten i Øksfjord – som tredje generasjon eier av verftet, og nå medeier sammen med Frydenbø.

- Vi er veldig fornøyd med ansettelsen av Arne Kristian i denne sentrale posisjonen, tilføyer Vedeler.

- Frydenbø Industri i Nord er i dag godt rigget for ytterligere vekst innen skipsservice, salg og vedlikehold, og står meget godt rustet for å ta ytterligere posisjoner i Nord-Norge. Vi bygger videre på en stolt familietradisjon og ønsker å ytterligere øke kvaliteten på Frydenbøs produkter og tjenester i tett samarbeid med kundene våre, sier Arne Kristian Vestre, ny daglig leder i Frydenbø Industri i Nord.

Om selskapene

Frydenbø Industri, en av Frydenbø Groups fem divisjoner. Selskapet har siden starten i 1916 levert over 83.000 diesel motorer i det norske maritime markedet. Siden 1993 har selskapet samarbeidet med FPT, som er en av verdens største produsenter av dieselmotorer og levert fulle fremdriftssystemer til mindre fartøy. Frydenbø Industri leverer også større fremdriftsløsninger gjennom deres samarbeid med motorleverandørene ABC og Baudouin.

Hovedaktiviteter for selskapet i dag er service og vedlikehold samt leveranse av deler til det profesjonelle maritime markedet, som betjenes ut fra lokasjonene i Oslo, Bergen, Ålesund, Øksfjord og Havøysund. Dette er et marked i kontinuerlig utvikling og som har gitt selskapet god vekst de siste årene.

Frydenbø Industri: Frydenbø Industri i Nord:

Terje Vedeler                                                    Arne K. Vestre

Adm. dir.                                                          Daglig leder

Mobil: +47 907 26 568                                      Mobil: +47 901 87 578

Email: tv@frydenbo.no                                      Email: akv@frydenbo.no