Ny daglig leder i Frydenbø Industri - Ålesund

Ny daglig leder i Frydenbø Industri - Ålesund

PRESSEMELDING 1. Juni 2018

Ny daglig leder i Frydenbø Industri - Ålesund

Johanna Wreime er ansatt som daglig leder for Frydenbø Industri - Ålesund, og etterfølger Inga Johansen som går over i annen sentral posisjon i selskapet

-Frydenbø Industri leverer skips service og fremdriftsmaskineri til den maritime næringen i Norge fra våre fem lokasjoner langs norskekysten. Vi opplever økende etterspørsel etter våre produkter og tjenester, og har i den senere tid økt vår kapasitet ved ansettelse av flere operative ressurser. Selv om vi har hatt noen utfordrende år med overkapasitet i denne regionen de siste årene, ser vi nå at oppdragsmengden tar seg opp og vi jobber med planer om ansettelser og utbygging ved vårt anlegg i Ålesund sier Adm.dir i Frydenbø Industri Terje Vedeler.

Som et ledd i dette har vi ansatt Johanna Wreime som daglig leder for vår virksomhet i Midt-Norge med base i Ålesund, og hun vil tiltre stillingen 1. Juni 2018. Wreime har solid maritim bakgrunn innenfor drift om bord på ulike typer kommersielle skip. Hun kommer fra stilling som Area Sales Manager – Engines i Rolls Royce hvor hun har hatt et områdesansvar for salg av marine mediumspeed motorer i Europé & Africa.

Vi er veldig fornøyd med ansettelsen av Johanna Wreime som ny daglig leder. Frydenbø Industri i Ålesund er i dag godt posisjonert for ytterligere vekst innen skipsservice, salg og vedikehold av motorer, og står meget godt rustet for å ta ytterligere markedsandeler i Midt-Norge. Wreime har solid og bred erfaring fra både drift av skip og tillgjengelig teknologi, noe som kombinert med høy kundefokus og sterk gjennomføringsevne gjør at hun vil representere den dynamikk og innovasjon som vi ønsker i Frydenbø Industri. Vi gleder oss til å få Johanna med på laget og har store forventninger til at hun, sammen med vårt sterke fagmiljø i Ålesund, kan bidra til økt kvalitet og konstnadseffektivitet for våre kunder sier Terje Vedeler.

Om selskapene

Frydenbø® Group AS er et familieeid konsern som består av fire divisjoner; Bil, Marine, Eiendom og Maritim Industri. Gruppen sysselsetter 500 ansatte, og samlet omsetning var omlag NOK 2,7 mrd. i 2017.

Frydenbø Industri, en av Frydenbø Groups fire divisjoner, har siden starten i 1916 levert over 83.000 diesel motorer i det norske maritime markedet. Siden 1993 har selskapet samarbeidet med FPT, som er en av verdens største produsenter av dieselmotorer og levert fulle fremdriftssystemer til mindre fartøy. Frydenbø Industri leverer også større fremdriftsløsninger gjennom deres samarbeid med motorleverandørene ABC og Baudouin.

Hovedaktiviteter for selskapet i dag er service og vedlikehold samt leveranse av deler til det profesjonelle maritime markedet, som betjenes ut fra lokasjonene i Oslo, Bergen, Ålesund, Øksfjord og Havøysund. Dette er et marked i kontinuerlig utvikling og som har gitt selskapet god vekst de siste årene.

Frydenbø Industri:                 Frydenbø Industri - Ålesund:
Terje Vedeler                              Johanna Wreime
Adm. dir.                                     Daglig Leder
Mobil: +47 907 26 568              Mobil: +47 900 780 32
Email: tv@frydenbo.no              Email: jtw@frydenbo.no