Frydenbø Inline - Hybrid

Frydenbø Inline - Hybrid

I arbeidet med å redusere norsk innenriks sjøfart totale utslipp, har Frydenbø sammen med strategiske samarbeidspartnere utviklet en unik hybridløsning for mindre fartøyer. For å redusere kostnadene ved å "bytte" motor, er løsningen konstruert slik at man ikke trenger å flytte eller skifte eksisterende dieselmotor eller akselsystemer i fartøyet.

Frydenbø hybrid kraftproduksjon sørger for en optimal utnyttelse av energi og gir store besparelser i drivstoffutgifter. Redusert antall driftstimer og maksimal utnyttelse av virkningsgrad på motor gir også besparelser i forhold til utvidet levetid - samt redusert kostnader relatert til service og vedlikehold på den konvensjonelle dieselmotoren. 

Elektromotoren er spesielt utvalgt på grunn av høy driftssikkerhet og effektivitet. Samtidig har det også vært en prioritet for oss at elektromotoren står på samme aksling som dieselmotoren (inline), slik at du som bruker opplever overgangen fra diesel til elektrisk drift så sømløs som mulig. En konsekvens av den integrerte elektromotoren er også at det er blitt et svært kompakt system. Dette gir igjen båtbyggere og designere økte muligheter med tanke på konfigurasjon og fartøyets stabilitet. 

Fakta
Tar vi eksempelet med et fartøy som er i drift 250 dager i året og med en daglig motordrift på 6 timer, viser våre målinger at man kan redusere drivstoff-forbruket med 52 prosent. Det tilsvarer en reduksjon i CO2 ekvivalenter per år på 123.061 kg. I tillegg til en betydelig reduksjon i drivstoffkostnader og CO2 ekvivalenter ser vi også at vedlikeholdskostnadene per år, sammenlignet med en tradisjonell dieselmotor reduseres med 30%.

Operational Conditions Power Fuel Use Fuel Energy El. Diesel Hybrid Savings Fuel Diesel Fuel Hybrid Fuel savings
Full day operation  %     kw  l/KWh l/h Op.hours/day liter/day KWh/day houres NOK/Year NOK/Year NOK/Year liter/year  liter/year  liter/year
Max power 100   398 0,3 104,2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Rated power 95 378 0,3 98,6 0,5 49 189  0 98 635   98 635  0 12 329 12 329  0
Half power 50 199 0,3 57,3 2,5 143 498 0,4 286 603 263 086 23 517 38 825 30 632 5 193
Min power 10 40 1,4 54,1 3 162 119 3 324 457 29 850 294 607 40 557  0 40 557