Ledige stillinger| Frydenbø Group Switch to English

Gå til Frydenbø Group

Meny

Samarbeidsavtale mellom Frydenbø Industri og CCB

Som et ledd i strategi om en utvidet satsing i et bredere tjenestespekter, har CCB signert en samarbeidsavtale med Frydenbø Industri for å sikre seg kapasitet og kompetanse innenfor motor og elektrotekniske tjenester.

Coast Center Base AS (CCB) har tradisjonelt vært et lokomotiv innenfor riggvedlikehold, klassing og modifikasjoner. Til dette har de benyttet lokale leverandører og derved bidratt til etablering og vekst hos sine underleverandører. Strategisk ønsker CCB å utvide sitt tjenestespekter til også å omfatte maritime tjenester utenfor olje og gass næringen. 

Frydenbø Industri har et sterkt fotfeste innenfor maritim industri gjennom sine fire lokasjoner langs kysten, spesielt region vest med hovedkontor på Hanøytangen vil kunne bidra med kompetanse og ressurser som styrker CCB sin satsing innenfor det maritime markedet

Som et ledd i dette har CCB signert en samarbeidsavtale med Frydenbø Industri for å sikre seg kapasitet og kompetanse innenfor motor og elektrotekniske tjenester. Frydenbø Industri har et sterkt fotfeste innenfor maritim industri gjennom sine fire lokasjoner langs kysten, spesielt region vest med hovedkontor på Hanøytangen vil kunne bidra med kompetanse og ressurser som styrker CCB sin satsing innenfor det maritime markedet.

Vi opplever at virksomheten innenfor Olje og gass er i ferd med å ta seg opp, og Frydenbø Industri ønsker å tilby sin unike kompetanse også innenfor dette markedet, og ser på CCB som den ideelle partner for videreutvikling av sitt tjenestetilbud.

Intensjonen med avtalen er at partene sammen skal utvikle forbedrede konkurransedyktige tjenester innenfor det voksende maritime markedet, men også sikre kompetanse og kapasitet til å betjene en Olje og gass næring som vil trenge vedlikehold og oppgraderinger fremover.

Besøk CCB sin hjemmeside her

Last ned pressemelding her