Ledige stillinger| Frydenbø Group Switch to English

Gå til Frydenbø Group

Meny

DSB godkjenning for kontroll av elektriske anlegg

  • DSB godkjenning for kontroll av elektriske anlegg
Frydenbø Industri er DSB godkjent for kontroll av elektriske anlegg på fartøyer. Vi utfører kontroller fra alle våre lokasjoner

Frydenbø Industri AS er godkjente og autorisert av Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) for godkjenning og kontroll av elektriske anlegg om bord i fiske og fangstfartøy mellom 10,67 og 15 meter. Frydenbø Industri er registret elektroinstallatør med maritim fordypning.  I tillegg til elektroinstallasjon, service og vedlikehold, har vårt personell spesialisert seg på feilsøking av maritime elektriske anlegg, og navigasjons og kommunikasjonssystemer. 

Vi har  lang erfaring med utbedringer av pålegg fra DSB, Skipskontrollen, og klasseselskap som DNV GL, Buereau veritas mv, og utfører også elektrisk arbeid på alt fra mindre fartøyer til større skip. 

Våre kaifasiliteter stilles disponibel for fartølyer under inspeksjon. Merk at vi utfører godkjenning og kontroll fra alle våre lokajsoner, fra Oslo i øst via Bergen og Ålesund til Øksfjord i nord.

-Ta gjerne kontakt med oss for en uforplitende prat omkring godkjening og kontroll av ditt elektrisk anlegg!

Ytterliger informasjon;

-Frydenbøs veilednings skjema
-Frydenbøs kontrollskjema
-Informasjon fra Fieskeridirektoratet